disclaimer
Aansprakelijkheid
Toegang en gebruik van deze website, producten of publicaties van DreamOn Media zijn voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dit geldt ook voor websites en diensten gerelateerd, gerefereerd of verbonden aan één van onze uitingen of producten.

DreamOn Media heeft de inhoud van deze site met zorg tot stand gebracht, en zal altijd proberen informatie accuraat en up-to-date te te presenteren. DreamOn Media kan geen verantwoordelijkheid nemen voor schade, direct of indirect, als gevolg van toegang tot onze site, publicaties of producten of verbindingen met derden die hieraan gerelateerd zijn. Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan incorrecte of ontbrekende informatie zoals gepresenteerd door DreamOn Media.

Auteursrecht en handelsmerken
Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud (tekst, logo's, beeld, merkrechten, danwel welke media uiting ook) op deze website, of producten/publicaties van DreamOn Media zijn beschermd door middel van het Nederlandse auteursrecht. Inhoud op deze site, kanalen en media uitingen zijn samengesteld met in achtneming van (auteursrecht) wetgeving en algemene wetgeving die van toepassing is op onze (online) publicaties.

Toestemming
Het is niet toegestaan om informatie of beeld uit publicaties of producten, als deel of geheel te publiceren, zonder expliciete schriftelijke toestemming van DreamOn Media.  Copyrights en andere rechten van derde partijen waarmee DreamOn Media verbonden is, worden gereguleerd via hun eigen voorwaarden.

Links naar andere websites
Onze websites, kanalen en producten kunnen links bevatten naar derde partijen/websites. DreamOn Media neemt geen verantwoordelijkheid voor deze websites of kanalen.